Ayuryoga uses cookies to make your visit to Ayuryoga.be even easier and more personal for you. Read more>

VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: Algemene voorwaarden

1.1 Het onderstaande is van toepassing bij alle handelingen en en regelingen bij Ayuryoga bvba, online reservering, website, webwinkel. Door gebruik te maken van onze diensten, behandelingen, website, webshop, online reserveringsysteem stemt u in met deze voorwaarden.

ARTIKEL 2: Uitsluiting van aansprakelijkheid

2.1 Alle informatie die wordt verdeeld door Ayuryoga is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

2.2 Ayuryoga aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledig of onjuist gebruik van de aangeboden informatie. Deze info is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van voorwaarden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

2.3 Ayuryoga is slechts aansprakelijk ingeval van opzet of grove schuld.

2.4 De klant verbindt er zich toe om bij een erkende verzekeringsonderneming, een verzekering af te sluiten, ter dekking van zijn aansprakelijkheid als organisator tijdens de periode zoals voorzien. Daarenboven dient de klant naar zijn deelnemers toe te voorzien dat deze gehouden zijn om zich behoorlijk te gedragen, in overeenstemming met de huisregels en dienen de bezittingen van het Hotel als een goede huisvader te worden beheerd. Bij schade, overlast of diefstal kan Ayuryoga de organisator een schadevergoeding aanrekenen. Het is de klant/ haar deelnemers hierbij verboden om de ter beschikking gestelde ruimtes aan te wenden voor bijeenkomsten van elke vorm van extremisme, elke vorm die indruist tegen de rechten van de mens of elke vorm die rechtstreeks of onrechtstreeks een negatieve impact zou kunnen hebben op het normale hotelgebeuren en de waarden van Ayuryoga, of de rust van de overige hotelgasten zou kunnen verstoren. De klant zal in geval van schade/hinder deze schade dienen te vergoeden, ook al wordt deze door de deelnemers van de klant veroorzaakt. Ayuryoga kan in ieder geval nooit, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden ingeval van diefstal, verlies of schade aan goederen die door de Klant of diens deelnemers in het hotel worden bewaard, evenmin voor lichamelijke schade toegebracht aan de Klant en / of diens gasten.

ARTIKEL 3: Annulatie – No-show

3.1 Dit geldt voor alle reserveringen bij Ayuryoga. Bij verhindering voor een bevestigde reservatie, gelieve minimum 48 uur op voorhand de afspraak te
annuleren, bij weekend-, of weekarrangementen dient er minimum 72u op voorhand geannuleerd te worden. voor zaalverhuur zie sectie ‘3.3’. Indien er geen tijdige annulatie werd gedaan zal Ayuryoga het betaalde voorschot in rekening brengen of een minimale vergoeding van 25€ per gereserveerd uur per persoon in rekening te brengen. Annulatie kan enkel kosteloos in geval van ernstige ziekte, familiale overmacht of ongeval. U meldt ons dit zo spoedig mogelijk telefonisch (+32 055 61 33 33). Het volledige voorschot wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort. Er worden geen extra kosten aangerekend. Let wel: ziekte of ongeval waardoor u slechts een deel van de sessies afwezig bent geeft geen aanleiding tot kosteloze annulatie. Een annulatie om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg (de totale verschuldigde som zal worden aangerekent). Indien u verhinderd bent de behandeling of dienst te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via mail vóór de start van de behandeling of dienst. Wanneer u bij de gereserveerde behandeling of dienst niet verwittigd en niet op het afgesproken moment aanwezig bent zal de totaal verschuldigde som worden aangerekend. U kan uw afspraak wijzigen of annuleren via uw bevestigingsmail of u kan ons contacteren via mail of telefonisch.

3.2 Uitzondering voor de groepslessen yoga: Bij verhindering voor een bevestigde reservatie, gelieve minimum 24 uur op voorhand de afspraak te annuleren. Er wordt per klant 1 laattijdige annulatie toegelaten. Bij een tweede laattijdige of geen annulatie wordt u hiervoor een beurt aangerekend.

3.3 In geval van annulering van een evenement is de klant een forfaitaire opzegvergoeding verschuldigd die als volgt begroot wordt, behoudens bewijs van hogere schade door Ayuryoga.

  • Vanaf de ondertekening van het contract tot 3 maanden vóór het event, zal 25% van het totaal bedrag of het betaalde voorschot in rekening worden gebracht.
  • Tussen 3 maanden en 2 maanden voor het event, zal 50% van het totaal bedrag in rekening worden gebracht.
  • Tussen 2 maanden en 10 dagen voor het event, zal 75% van het totaal bedrag in rekening worden gebracht.
  • Vanaf 9 dagen voor het event, zal 100% van het totaal bedrag in rekening worden gebracht.

Voorafbetalingen
Voorafbetalingen van massages of behandelingen worden gevraagd indien de behandeling een kostprijs heeft van boven de 100 €. Het vooraf te betalen bedrag is 25€ per gereserveerd uur voor de arrangementen. Dit bedrag kan steeds afgehouden worden bij geen of niet tijdige annulatie.

Bij dag-, weekend-, of weekarrangementen wordt een voorschot gevraagd afhankellijk van het gekozen arrangement. Ook dit bedrag kan afgehouden worden bij geen of niet tijdige annulatie.
Voor de Ayurvedische kooklessen of workshops wordt gevraagd het volledige bedrag op voorhand te betalen.
Voor de Yogalessen dient het totaalbedrag van het abonnement of beurtenkaart betaald te zijn voor aanvang van de lessen.

Annulatie beleid

Dit geldt voor alle massages, behandelingen, prive yoga, consulten, osteopathie, verwendagen en kuurweken.

Bij verhindering voor een bevestigde reservatie, gelieve minimum 48 uur op voorhand de afspraak te annuleren, bij dag-, weekend-, of weekarrangementen dient er minimum 72u op voorhand geannuleerd te worden.

Indien er geen tijdige annulatie werd gedaan zal AyurYoga het betaalde voorschot in rekening brengen of  een minimale vergoeding van 25€ per gereserveerd uur per persoon in rekening te brengen.

Indien u verhinderd bent de behandeling of dienst te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via mail vóór de start van de behandeling of dienst.

Uitzondering voor de groepslessen yoga:

Bij verhindering voor een bevestigde reservatie, gelieve minimum 24 uur op voorhand de afspraak te annuleren. Bij een laattijdige of geen annulatie wordt u hiervoor een beurt aangerekend. 

Algemene voorwaarden

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Ayuryoga aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledig of onjuist gebruik van de aangeboden informatie op deze website. Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

en_GBEnglish (UK)

SNEL RESERVEREN