Ayurveda als holistische levenswijze

Binnen de Ayurveda ziet men het lichaam en de geest als één geheel. Er kan geen geestelijke gezondheid zijn zonder lichamelijke gezondheid en andersom. Onze gevoelens en gedachten hebben evenveel waarde als de symptomen die lichamelijke ziekten veroorzaken. Alle twee zijn ze volgens de Ayurveda een gevolg van het uit balans raken van een persoon. Daarom is binnen de Ayurveda de algemene levensstijl van groot belang.

 
 

FULL BODY
MASSAGES 60-120″
LOKALE
MASSAGES 30-60″
AYURVEDA THERAPIE
PANCHA KARMA
VOEDING &
LEVENSTIJLADVIES
VERWENDAGEN

 
 
ayurveda5
 
 

De werkwijze van Ayurveda

Ayurveda of “de wijsheid van het leven’ is een 5000 jaar oude filosofie uit de Veda’s of oud Indische geschriften. Deze steunt op de wet van de tri-dosha: Vata, Pitta & Kapha. Ayurveda tracht naar gezondheid van lichaam & geest te streven. Ayurveda is op zich geen geneeswijze. Het is wel een manier van leven, een manier om het leven te begrijpen en het is die manier van leven die genezing brengt.

 

Het is een klassiek Indiaas systeem van empirische kennis en praktische ervaring. Het is een totale wetenschap van genezen, die zowel fysieke, psychologische als spirituele aspecten van het leven omvat. Het zijn eigenlijk zowel theoretische als praktische voorschriften die gericht zijn op de handhaving van onze geestelijke, mentale en fysieke gezondheid en ook op de preventie van ziekten.

 

Ziekte berust op een verstoring van het evenwicht van bepaalde kwaliteiten en elementen die in een bepaalde verhouding in ons aanwezig zijn. Genezing betekent het herstel van dat unieke evenwicht dat door verkeerde voeding, levenswijze en indrukken uit balans is geraakt. Naast verfijnde diagnosetechnieken, reinigingskuren, levensstijl- & voedingsadviezen werkt Ayurveda ook met traditionele kruiden- en mineralenpreparaten, Ayurvedische massages en diverse therapeutische behandelingen.

 
 

ayur6

 
 

De Ayurvedische constitutie

Vata, Pitta en Kapha, ofwel de “Tri-dosha” zijn in alles en iedereen aanwezig. Ze staan nooit op zichzelf en er is een doorlopende onderlinge interactie. De overheersende dosha bepaald de zogenaamde “geboorteconstitutie”. Om hier achter te komen wordt een polsdiagnose door een Ayurveda uitgevoerd. Hieronder volgt de beschrijving van de Vata, Pitta en Kapha karakteristieken. Deze karakteristieken staan nooit op zichzelf en zullen nooit allemaal tegelijk bij een persoon worden aangetroffen. De heelheid van het universum bestaat nu eenmaal altijd uit alle vijf de elementen; ether, lucht, vuur, water en aarde. Mensen zijn dan ook nooit in hokjes te plaatsen!

 
 

Ayurveda

 
 

De vata constitutie (lucht + ether)

Deze dosha staat onder invloed van de elementen lucht en ether. Zij reguleert alle soorten bewegingen in het lichaam. De volgende karakteristieken kunnen vaak worden teruggevonden in een persoon met Vata constitutie.

 

  • Hij of zij is erg actief.
  • Onvermogen lang op één plaats te blijven.
  • Steeds nieuwe ideeën formuleren.
  • Neiging tot sterke jaloezie, maar vaak ongeregeld.
  • Hij of zij heeft neiging tot onregelmatige darmbewegingen.

 

Het element lucht heeft de neiging de huid uit te drogen, evenals het haar en de nagels. De aderen op de handen zijn heel duidelijk zichtbaar. Doorgaans is een Vata niet gezegend met een erg sterk gestel. Ze kunnen moeilijk op één plaats blijven en zien op tegen zware fysieke arbeid. Hoewel ze een goed bevattingsvermogen hebben laat het geheugen hen vaak in de steek. Slapeloosheid of weinig behoefte aan slaap is kenmerkend voor dit type; áls ze al slapen is dat soms zelfs met de ogen open. Ze neigen er naar slechts de minimum beleefdheidsvormen in acht te nemen en tonen vaak geen enkele dankbaarheid voor aan hen verleende gunsten. Ze maken weinig vrienden, en vriendschappen zijn niet diep of van lange duur.Mensen die uiterlijk van het Vata type zijn, zijn dat vaak geestelijk ook.

 
 

Ayurveda

 
 

Enkele trefwoorden die bij Vata passen zijn: angst, onrust, opwinding, besluiteloosheid, grilligheid. Het bevattingsvermogen is net zo goed als het vermogen te vergeten. Snel emotioneel, gevoelig maar onstabiel. Geen moed; eerder laf. Geen goede leiders , geen goede navolgers. Niet materialistisch, geven gemakkelijk geld uit.

 
 

De pitta constitutie (vuur + water)

Pitta is opgebouwd uit de elementen vuur en water. Het belichaamd hitte, en staat voor alle zogenaamde catabolische activiteiten in het lichaam. Iemand met een pitta-constitutie heeft een mooie glansrijke huid en zacht zijdeachtig haar. De Pitta-dosha is overheersend tijdens de jeugd (pubertijd) en daarom staat een pitta persoon symbool voor jeugdigheid. Overactiviteit van pitta veroorzaakt echter vroege veroudering/rimpeling van de huid en vroegtijdige vergrijzing. De handpalmen en voetzolen zijn meestal warm en zweterig en de tong rood.

 

Pitta-personen zijn zeer intelligent, hebben vonkende ogen, een goed geheugen en zijn over het algemeen dapper en moedig. Het vuur in ze komt tot uiting in de neiging snel kwaad te worden. Ze koelen echter ook weer snel af omdat het water-element in pitta, het vuur direct weer blust als het opvlamt. Verder zijn ze begiftigd met een precieze, messcherpe logica en hebben elke situatie onder controle, omdat ze overal meester over zijn. Het ego is belangrijk voor ze.

 

Het pitta individu verteerd z’n maaltijd snel en verlangt snel weer naar een nieuwe maaltijd. Ofschoon ze goed eten zijn ze niet in staat véél fysiek werk te verrichten. Hij/zij verlangt naar de koude van de winter en heeft een hekel aan de warmte van de zomer. Gedurende de zomer prefereren ze koude dranken en hebben een afkeer van sterk gekruid eten. Ze hebben veel slaap nodig en haten het soms om wakker te moeten zijn. (De snelle stofwisseling kost veel energie!) Hyperactiviteit, maagzweren, hoge bloeddruk, huidziekten, misselijkheid, braken en diarree komen gemiddeld meer voor bij pitta-mensen.

 

Een kind met pitta eigenschappen prefereert zoet en moet niet worden gedwongen te eten wat hij/zij niet lekker vindt. Sterk gekruid en scherp voedsel dienen door pitta mensen te worden vermeden.

 
 

Ayurveda

 
 

Enkele trefwoorden voor Pitta zijn: snel kwaad, en uiten dit gemakkelijk. Logisch, kritisch, goed bevattingsvermogen, intelligentie. Snel emotioneel, punctueel, overtuigend, sterke wil, waardig, goede leiders. Aardig voor vrienden, wreed voor opponenten. Avontuurlijk, moedig, roekeloos, vindingrijk, vaak handig. Scherp geheugen. Niet sentimenteel.

 
 

De kapha constitutie (aarde + water)

De rustige en langzame Kapha-dosha is de derde hoek van de Tri-dosha. Gevormd uit aarde en water staat kapha voor stabiliteit en sereniteit. Kapha-personen hebben dik, donker haar, grote maar rustige ogen en ruim vet, dat nooit lijkt te zullen verdwijnen, ongeacht het dieet. Het kapha kind leert langzaam, past zich gemakkelijk aan en is gehoorzaam aan de ouders.Ze eten, spelen en slapen goed. Vetlagen tussen huid en spieren zijn zeer gebruikelijk voor kapha-mensen. De aderen op de handen zijn daardoor niet zichtbaar.

 

De Kapha-constitutie heeft nooit echt honger en neemt heel gemakkelijk in gewicht toe. Gewoonlijk zijn ze langzaam, hebben nooit haast als ze ergens naar toe moeten en komen daardoor altijd te laat. Ze zullen nooit snelle of impulsieve beslissingen nemen. Ze zijn nederig en blijven het liefst op de achtergrond. Ook zijn ze respectvol en gezegend met de stabiliteit die de elementen aarde en water hen schenkt. Ze vormen vaak zeer diepe relaties. Het zijn loyale vrienden, kunnen goed luisteren en hebben weinig behoefte om veel te praten. De Kapha heeft een levenshouding van ‘leven en laten leven’.

 

Kapha mensen zijn gevoelig voor ziekten van de luchtwegen; b.v. verstopte neus en hoofdpijnen door bijholteontstekingen veroorzaakt. Kapha personen zijn ook gevoelig voor gewrichtspijnen. Karakteristiek is ook de hekel aan koud weer en koud voedsel. De kapha dosha is het meest prominent tijdens de (jonge) kindertijd. Het beheerst de zogenaamde Anabolische en synthetische lichaamsprocessen. Kapha mensen lijden daarom aan vetzucht, arteriosclerose, (vervetting v/d bloedvaten) astma, en hoest, evenals andere metabolische ziekten zoals diabetes.

 
 

Ayurveda

 
 

Enkele typische Kapha karakteristieken zijn: waterige emoties als liefde, verlangen, romantiek, sentiment. Verder zijn ze aardig, behulpzaam, loyaal, hebben trage reacties, zijn conservatief, verlegen en onderdanig. Ze hebben Veel vrienden en zijn gehecht aan de woonplaats, cultuur, familie, religie, etc. Ze houden niet van reizen, hechten zich gemakkelijk, maar onthechten zich moeilijk. Ze uiten de emoties niet gemakkelijk, vooral boosheid. Geestelijk stabiel, intuitief. Ze hebben tijd nodig om tot een juist begrip te komen.

nl_BENederlands (België)

SNEL RESERVEREN